Rýchlosť, kvalita, spoľahlivosť

Naša práca nekončí namontovaním výrobku

Spokojný zákazník je najlepšia reklama, preto kladieme veľký dôraz na kvalitu poskytovaného servisu. Jeho pružnosť a kvalitu neustále zlepšujeme.

Záručný a pozáručný, zabezpečujeme revízne správy na namontované výrobky, vykonávame preventívne prehliadky.

Poskytujeme 24 hodinový servis – ponúkame možnosť uzatvorenia servisnej zmluvy so zvláštnou starostlivosťou – servis 24.

Objednávka opravy

Servisný poriadok (PDF)

Objednávka servisu (XLTX)

Objednávka servisu (PDF)

Servis je možné objednať:

  1. online formulárom
  2. zaslaním vyplneného formulára emailom na servis@menton.sk alebo faxom na číslo 02 / 6545 8134-5