Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre zmluvy o dielo uzatvárané so spotrebiteľmi (PDF)

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre kúpne zmluvy uzatvárané so spotrebiteľmi (PDF)

Všeobecné obchodné podmienky pre zmluvy uzatvárané s podnikateľmi (PDF)