Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre zmluvy o dielo uzatvárané so spotrebiteľmi (PDF)

Všeobecné obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzatvárané so spotrebiteľmi (PDF)

Všeobecné obchodné podmienky pre zmluvy uzatvárané s podnikateľmi (PDF)

Servisné podmienky

Informácie v časti Servis

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov (PDF)